۵۰۲ واحد مسکن برای محرومان آذربایجان شرقی در حال ساخت است
۵۰۲ واحد مسکن برای محرومان آذربایجان شرقی در حال ساخت است

مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان شرقی گفت: عملیات ساخت ۵۰۲ واحد مسکونی در مناطق محروم استان در قالب تفاهمنامه های این بنیاد با کمیته امداد، بنیاد مستضعفان و بسیج سازندگی آغاز شده است. حجت الله سروری، با اشاره به اینکه در قالب تفاهمنامه سه جانبه بین بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان و کمیته امداد عملیات ساخت ۱۵۰ […]

مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان شرقی گفت: عملیات ساخت ۵۰۲ واحد مسکونی در مناطق محروم استان در قالب تفاهمنامه های این بنیاد با کمیته امداد، بنیاد مستضعفان و بسیج سازندگی آغاز شده است.

حجت الله سروری، با اشاره به اینکه در قالب تفاهمنامه سه جانبه بین بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان و کمیته امداد عملیات ساخت ۱۵۰ واحد در مناطق محروم استان شامل چاراویماق، خداآفرین، کلیبر و ورزقان شروع شده است، گفت: حدود ۶۰ واحد نیز تکمیل شده است.

وی با بیان اینکه سهمیه استان در این تفاهمنامه ساخت ۱۰ هزار واحد است، اظهار داشت: سهمیه استان در سال جاری و در مرحله اول ساخت ۳۷۹ واحد مسکن در این مناطق بوده که پرونده همه این واحدها تشکیل و به بانک های عامل معرفی شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به تفاهمنامه ساخت ۴۰ هزار واحدی مسکن بین این بنیاد با بسیج سازندگی و کمیته امداد در مناطق محروم استان، گفت: در سال جاری سهمیه اولیه این تفاهمنامه، ساخت ۴۰۰ واحد بوده که عملیات ساخت ۳۵۰ واحد از آن ها شروع شده است.

سروری، با اشاره به اینکه در قالب این تفاهمنامه اجرا بر عهده بسیج سازندگی و تشکیل پرونده تسهیلات و نظارت بر عهده بنیاد مسکن است، ادامه داد: از سهمیه اولیه این تفاهمنامه در سال جاری، ساخت ۱۴۰ واحد تمام شده و برای بقیه واحدها نیز پرونده تشکیل و به بانک های عامل معرفی شده است.

وی یادآوری کرد: سهمیه ثانویه تفاهمنامه سه جانبه ساخت ۴۰ هزار واحدی مسکن نیز ساخت ۶۰۰ واحد مسکن تا پایان سال آینده بوده که کار تشکیل پرونده این واحدها نیز شروع شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان شرقی گفت: سال گذشته نیز در راستای تفاهمنامه ساخت سه هزار مسکن محرومان در استان، یک هزار و ۱۵ واحد متعلق به کمیته امداد بوده که عملیات احداث همه آن ها شروع و ۹۰۰ واحد نیز تکمیل شده است.

سروری، با اشاره به آغاز طرح بهسازی مسکن روستایی از سال ۸۴ در استان، افزود: تاکنون ساخت ۹ هزار و ۵۳۳ واحد برای مددجویان کمیته امداد احداث شده است.