۶۰ درصد تجهیزات پزشکی ایران وارداتی است
۶۰ درصد تجهیزات پزشکی ایران وارداتی است

🔻۶۰ درصد تجهیزات پزشکی ایران وارداتی است مزینانی، مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: هم‌اکنون میزان واردات تجهیزات پزشکی ۶۰ درصد مجموع تجهیزات مصرفی بوده و ۴۰ درصد دیگر هم تولید داخل است.

🔻۶۰ درصد تجهیزات پزشکی ایران وارداتی است

مزینانی، مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: هم‌اکنون میزان واردات تجهیزات پزشکی ۶۰ درصد مجموع تجهیزات مصرفی بوده و ۴۰ درصد دیگر هم تولید داخل است.