۶۰ لیتر سهمیه بنزین آبان‌ماه امشب شارژ می‌شود
۶۰ لیتر سهمیه بنزین آبان‌ماه امشب شارژ می‌شود

🔻۶۰ لیتر سهمیه بنزین آبان‌ماه امشب شارژ می‌شود 🔹۶۰ لیتر سهمیه بنزین آبان‌ماه خودروهای شخصی بدون هیچ‌گونه تغییری، ساعت صفر بامداد یکشنبه‌ (یکم آبان‌ماه) در کارت‌های هوشمند سوخت شخصی شارژ می‌شود.

🔻۶۰ لیتر سهمیه بنزین آبان‌ماه امشب شارژ می‌شود

🔹۶۰ لیتر سهمیه بنزین آبان‌ماه خودروهای شخصی بدون هیچ‌گونه تغییری، ساعت صفر بامداد یکشنبه‌ (یکم آبان‌ماه) در کارت‌های هوشمند سوخت شخصی شارژ می‌شود.