۶ معلم و دانش آموز آذربایجان شرقی پژوهنده برگزیده کشوری معرفی شدند
۶ معلم و دانش آموز آذربایجان شرقی پژوهنده برگزیده کشوری معرفی شدند

۶ معلم و دانش آموز آذربایجان شرقی پژوهنده برگزیده کشوری معرفی شدند از سوی پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش به مناسبت هفته پژوهش معلمان و دانش آموزان پژوهنده برگزیده کشوری آذربایجان شرقی معرفی شدند.  فاطمه تارویردیزاده  معلم پایه اول سما مراغه، امیرحسین فرجی دوره اول متوسطه دبیرستان کمال ناحیه ۴ تبریز، غلامرضا خیراتی دوره […]

۶ معلم و دانش آموز آذربایجان شرقی پژوهنده برگزیده کشوری معرفی شدند

از سوی پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش به مناسبت هفته پژوهش معلمان و دانش آموزان پژوهنده برگزیده کشوری آذربایجان شرقی معرفی شدند.

 فاطمه تارویردیزاده  معلم پایه اول سما مراغه، امیرحسین فرجی دوره اول متوسطه دبیرستان کمال ناحیه ۴ تبریز، غلامرضا خیراتی دوره اول متوسطه  استثنایی غلامرضا مردانی آذر، امیر حسین محمدی اقدم دوره دوم  متوسطه استثنایی غلامرضا مردانی آذر، عرفان فرجی دیزجی فنی حرفه ای هنرستان شهید رجایی ناحیه ۲ و یاسمن پریزادی فنی حرفه ای قائم ۲ ملکان از سوی پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش پژوهنده های برتر کشوری از استان آذربایجان شرقی معرفی شدند. منتخبین طی مراسم تجلیل از پژوهشگران کشوری در تهران توسط وزیر آموزش و پرورش تقدیر شدند.