۷۰درصد نیاز برنج کشور در داخل تولید می‎شود
۷۰درصد نیاز برنج کشور در داخل تولید می‎شود

۷۰درصد نیاز برنج کشور در داخل تولید می‎شود 🔹مهاجر، معاون وزیر جهاد کشاورزی در گفت‎وگو با ایرنا با اعلام این که متوسط نیاز برنج حدود سه میلیون تن است ،گفت : ۷۰درصد از این مقدار خوشبختانه در داخل تولید می شود و ‌سیاست وزارت جهاد کشاورزی افزایش تولید در داخل کشور با استفاده از کشت […]

۷۰درصد نیاز برنج کشور در داخل تولید می‎شود

🔹مهاجر، معاون وزیر جهاد کشاورزی در گفت‎وگو با ایرنا با اعلام این که متوسط نیاز برنج حدود سه میلیون تن است ،گفت : ۷۰درصد از این مقدار خوشبختانه در داخل تولید می شود و ‌سیاست وزارت جهاد کشاورزی افزایش تولید در داخل کشور با استفاده از کشت قراردادی ، دادن نهاده های مناسب و کافی ارقام پر محصول به کشاورزان شمال کشور است.