۸۰هزار نفر از جمعیت ۴ میلیونی آذربایجان با مشکلات روانی مواجه هستند
۸۰هزار نفر از جمعیت ۴ میلیونی آذربایجان با مشکلات روانی مواجه هستند

تقریبا سی درصد مردم ایران در طول زندگی به یک اختلال روانی مبتلا می شوند.عضو گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: در جامعه ایران روانپزشکی مغفول مانده و صراحتا باید گفت اگر سلامت روان نباشد سلامت جسم هم نیست.به گزارش تایسیزنیوز، دکتر مصطفی فرحبخش عضو گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز که در کارگروه […]

تقریبا سی درصد مردم ایران در طول زندگی به یک اختلال روانی مبتلا می شوند.
عضو گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: در جامعه ایران روانپزشکی مغفول مانده و صراحتا باید گفت اگر سلامت روان نباشد سلامت جسم هم نیست.
به گزارش تایسیزنیوز، دکتر مصطفی فرحبخش عضو گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز که در کارگروه بهداشت و درمان خانه توسعه آذربایجان سخن می گفت با اعلام این مطلب افزود.با ارتقا سلامت روان مردمی که مشکلات روانی دارند می‌توانیم با کنترل عوامل بیماری در این افراد به درمان آنها بپردازیم و عوامل خطر را پایین آوریم و با آموزش مهارت زندگی و ارتباط مناسب با مردم عادی آنها را وارد جامعه کنیم و از رفتارهای خشونت آمیز احتمالی بکاهیم.
دکتر فرحبخش عضو گروه آموزشی درمانی بیمارستان رازی تبریز افزود: زندگی ماشینی، ترافیک، تورم، عدم آموزش رفتارهای حرفه ای و با هم بودن ، آموزش های رسمی و غیر رسمی، همه و همه بر سلامت روان مردم تاثیر گذارند و روی هم رفته ۲ درصد افراد جامعه اختلال مزمن و جدی روانی دارند که نیاز به بستری خواهند داشت.

در همه کشورها سیستم های جامع سلامت پزشکی برای درمان آنها وارد عمل می شوند تا عوامل خطر را پایین آورند و از آسیب های اجتماعی در این بخش بکاهند.وی افزود از جمعیت حدود ۴ میلیونی آذربایجان شرقی نیز بالطبع حداقل ۸۰ هزار نفر دارای انواع مشکلات روانی جدی و مزمن اند که نیاز به خدمات بستری خواهند داشت. در استان آذربایجان شرقی این امر مهم بعهده مرکز آموزش درمانی رازی و بابا باِغی گذاشته شده است.

واقعیت این است که انجمن های خیریه و سازمان های مردم نهاد و بخش دارا جامعه باید به کمک این مجموعه های آموزشی بشتابند تا بخشی از مشکلات درمان و مراقبت اختلال درمانی در آذربایجان شرقی حل و فصل گردد و با بهبود شرایط سلامت روان شاهد نشاط و سرزندگی در کار و زندگی بیشتر مردم باشیم.

وی ضمن استقبال از طرح مسائل سلامت روان در کارگروه بهداشت و درمان خانه توسعه آذربایجان از تلاش این سازمان مردم نهاد در ترغیب افکار عمومی و خيران برای حل مشکلات مرکز آموزشی روانی مجتمع رازی و بابا باغی قدرانی کرد.