۸۱ درصد از افرادی که در خودرو کشف حجاب کرده‌اند در همان پیامک بار اول پلیس، متنبه شده اند
۸۱ درصد از افرادی که در خودرو کشف حجاب کرده‌اند در همان پیامک بار اول پلیس، متنبه شده اند

۸۱ درصد از افرادی که در خودرو کشف حجاب کرده‌اند در همان پیامک بار اول پلیس، متنبه شده اند 🔹سردار اشتری، فرمانده فراجا، در دیدار با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، با اشاره به طرح پلیس برای برخورد با «ناهنجارهای کشف حجاب در خودرو»، گفت: ۸۱ درصد از افرادی که در خودرو کشف حجاب […]

۸۱ درصد از افرادی که در خودرو کشف حجاب کرده‌اند در همان پیامک بار اول پلیس، متنبه شده اند

🔹سردار اشتری، فرمانده فراجا، در دیدار با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، با اشاره به طرح پلیس برای برخورد با «ناهنجارهای کشف حجاب در خودرو»، گفت: ۸۱ درصد از افرادی که در خودرو کشف حجاب کرده‌اند در همان پیامک بار اول پلیس، متنبه شده و دیگر تکرار نکرده‌‌اند.

🔹فرمانده فراجا، در خصوص تکرار کشف حجاب در خودرو، گفت: این افراد اگر به تذکرات پلیس بی اعتنا و مجدداً تکرار کنند از آن‌ها تعهد گرفته، در صورتی که برای بار سوم تکرار کنند خودرو توقیف، به پارکینگ منتقل و در مرتبه چهارم برای شان پرونده تشکیل و به دستگاه قضائی معرفی می‌شوند.

🔹اشتری با اشاره به ناهنجاری سگ گردانی،گفت: این ناهنجاری نگرانی و ناراحتی آحاد جامعه و متدینین را فراهم کرده است، اکنون فقط در تهران بیش از ۳۷۰ فروشگاه غذای سگ وجود داشته و قبلاً این غذاها با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شد.

امروز در کشور کلینیک‌های درمان سگ وجود دارد که امکاناتشان بیشتر از برخی بیمارستان‌هاست