♦️تعطیلی بانک ها در روز پنجشنبه ۲۲ دی ماه
♦️تعطیلی بانک ها در روز پنجشنبه ۲۲ دی ماه

♦️تعطیلی بانک ها در روز پنجشنبه ۲۲ دی ماه 🔹بر اساس تصمیم کمیته ی بحران استان و در راستای صرفه جویی در مصرف گاز کلیه بانک ها فردا پنج شنبه ۲۲ دی ماه تعطیل و به صورت دور کاری فعالیت خواهند داشت. 🔹روز شنبه شروع به کار بانک ها از ساعت ۹ صبح برای مشتریان […]

♦️تعطیلی بانک ها در روز پنجشنبه ۲۲ دی ماه

🔹بر اساس تصمیم کمیته ی بحران استان و در راستای صرفه جویی در مصرف گاز کلیه بانک ها فردا پنج شنبه ۲۲ دی ماه تعطیل و به صورت دور کاری فعالیت خواهند داشت.

🔹روز شنبه شروع به کار بانک ها از ساعت ۹ صبح برای مشتریان خواهد بود.