⭐طرح غربالگری دندانپزشکی با همکاری اداره کل سلامت و اموراجتماعی شهرداری و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)
⭐طرح غربالگری دندانپزشکی با همکاری اداره کل سلامت و اموراجتماعی شهرداری و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)

⭐طرح غربالگری دندانپزشکی با همکاری اداره کل سلامت و اموراجتماعی شهرداری و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) پویش لبخند احسان با هدف خدمات رایگان دندانپزشکی در محلات کم برخوردار برای شهروندان حاشیه نشین با اجرای طرح ۲۰۲۰ اجرا میگردد. به گزارش امور ارتباطات اداره کل سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز، با هدف شناسایی […]

⭐طرح غربالگری دندانپزشکی با همکاری اداره کل سلامت و اموراجتماعی شهرداری و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)

پویش لبخند احسان با هدف خدمات رایگان دندانپزشکی در محلات کم برخوردار برای شهروندان حاشیه نشین با اجرای طرح ۲۰۲۰ اجرا میگردد.

به گزارش امور ارتباطات اداره کل سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز، با هدف شناسایی افراد بی بضاعت در مناطق کم برخوردار و حاشیه نشین طرح جامع رایگان غربالگری دندانپزشکی توسط معاونت اجتماعی اداره کل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و مشارکت اداره کل سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز انجام می گردد.طرح مزبور با همکاری گروه جهادی دندانپزشکی تبریز و بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) و مشارکت شهرداری تبریز با عنوان پویش لبخند احسان و استقرار میز خدمت با هدف شناسایی افراد بی بضاعت در مناطق کم برخوردار و بویژه برای شهروندان گروه هدف که شامل کودکان و نوجوانان و زنان سرپرست خانوار میگردد اجرا خواهد گردید.