⭕️ رابرت مالی از مذاکرات هسته ای کنار گذاشته شد
⭕️ رابرت مالی از مذاکرات هسته ای کنار گذاشته شد

⭕️ رابرت مالی از مذاکرات هسته ای کنار گذاشته شد رابرت مالی، فرستاده ویژه جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا در مذاکرات غیرمستقیم و هدف مکرر انتقاد اسرائیل، از مذاکرات هسته ای کنار گذاشته شده است.

⭕️ رابرت مالی از مذاکرات هسته ای کنار گذاشته شد

رابرت مالی، فرستاده ویژه جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا در مذاکرات غیرمستقیم و هدف مکرر انتقاد اسرائیل، از مذاکرات هسته ای کنار گذاشته شده است.