🎥سخنان تند مسعود پزشکیان نماینده تبریز در مجلس
🎥سخنان تند مسعود پزشکیان نماینده تبریز در مجلس

🎥سخنان تند مسعود پزشکیان نماینده تبریز در مجلس:زمان شاه آدم خیلی راحت از امام حسین و از حضرت علی و اسلام و از دین می گفت. 🔹در کشور ما دختر مردم را بخاطر چهار تار مو میگیرند و بعد مرده او را تحویل میدهند.

🎥سخنان تند مسعود پزشکیان نماینده تبریز در مجلس:زمان شاه آدم خیلی راحت از امام حسین و از حضرت علی و اسلام و از دین می گفت.

🔹در کشور ما دختر مردم را بخاطر چهار تار مو میگیرند و بعد مرده او را تحویل میدهند.