🎥 سامانه بارشی جدید در راه ایران
🎥 سامانه بارشی جدید در راه ایران

🎥 سامانه بارشی جدید در راه ایران سرکرده، کارشناس هواشناسی: از بعداز ظهر امروز باید منتظر ورود سامانه بارشی به کشور باشیم. استان‌های شمال‌غربی بارش خواهند داشت و به تدریج بارش‌ها به استان‌های شمالی و شمال‌شرقی خواهد رسید. 🔹در نواحی شمال‌غربی دمای هوا ۱۰ تا ۱۵ درجه کاهش می‌یابد و بعید نیست شاهد بارش برف […]

🎥 سامانه بارشی جدید در راه ایران

سرکرده، کارشناس هواشناسی: از بعداز ظهر امروز باید منتظر ورود سامانه بارشی به کشور باشیم. استان‌های شمال‌غربی بارش خواهند داشت و به تدریج بارش‌ها به استان‌های شمالی و شمال‌شرقی خواهد رسید.

🔹در نواحی شمال‌غربی دمای هوا ۱۰ تا ۱۵ درجه کاهش می‌یابد و بعید نیست شاهد بارش برف در این مناطق باشیم. فردا در جنوب استان‌های تهران، قم، سمنان، البرز و قزوین شاهد وزش باد شدید خواهیم بود.