💢 تجمع اعتراضی در دانشگاه‌ تبریز ▫️با شروع رسمی کلاس‌‎های آموزشی از صبح امروز؛ برخی دانشگاه‌ها در سراسر کشور صحنه تجمعات برخی دانشجویان معترض بود. ▫️دانشگاه تبریز نیز از غافله جا نماند و گروهی از دانشجویان این دانشگاه ساعتی پیش در محوطه داخلی دانشگاه تجمع کردند. ▫️اما این‌بار خبری از آشوب‌گری و آتش زدن اموال […]

💢 تجمع اعتراضی در دانشگاه‌ تبریز

▫️با شروع رسمی کلاس‌‎های آموزشی از صبح امروز؛ برخی دانشگاه‌ها در سراسر کشور صحنه تجمعات برخی دانشجویان معترض بود.

▫️دانشگاه تبریز نیز از غافله جا نماند و گروهی از دانشجویان این دانشگاه ساعتی پیش در محوطه داخلی دانشگاه تجمع کردند.

▫️اما این‌بار خبری از آشوب‌گری و آتش زدن اموال عمومی نبود و دانشجویان نسبت به عملکرد پلیس و برخوردهای صورت گرفته معترض‌ بودند و بعضا نیز شعارهایی هیجانی و تند سر دادند.

▫️در این تجمع، برخی از اساتید‌ نیز دانشجویان را همراهی کردند.