🔘 ۹۸ درصد شهرهای کشور در وضعیت زرد و آبی
🔘 ۹۸ درصد شهرهای کشور در وضعیت زرد و آبی

🔘 ۹۸ درصد شهرهای کشور در وضعیت زرد و آبی 🔺مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت: بر اساس آخرین به روز رسانی ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز از ۱ به صفر و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی نیز از ۱۲ به ۷ شهر کاهش یافت. 🔺همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد از […]

🔘 ۹۸ درصد شهرهای کشور در وضعیت زرد و آبی

🔺مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت: بر اساس آخرین به روز رسانی ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز از ۱ به صفر و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی نیز از ۱۲ به ۷ شهر کاهش یافت.

🔺همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۲۱۱ به ۱۸۰ و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۲۲۴ به ۲۶۱ شهر رسید.

🔴قرمز: ۰ شهر

🟠نارنجی: ۷ شهر

🟡زرد: ۱۸۰ شهر

🔵آبی: ۲۶۱ شهر