🔴 برگزاري سومين انتخابات كلينيك هاي كسب و كار آذربايجان شرقي
🔴 برگزاري سومين انتخابات كلينيك هاي كسب و كار آذربايجان شرقي

🔴 برگزاري سومين انتخابات كلينيك هاي كسب و كار آذربايجان شرقي 🔹مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي همزمان با هفته حمايت از صنايع كوچك از برگزاري انتخابات كلينيك هاي كسب و كار استان خبر داد گفت : سومين انتخابات كلينيك هاي كسب و كار آذربايجان شرقي با حضور ۳۴ مشاور راي دهنده با حضور نمايندگان […]

🔴 برگزاري سومين انتخابات كلينيك هاي كسب و كار آذربايجان شرقي

🔹مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي همزمان با هفته حمايت از صنايع كوچك از برگزاري انتخابات كلينيك هاي كسب و كار استان خبر داد گفت : سومين انتخابات كلينيك هاي كسب و كار آذربايجان شرقي با حضور ۳۴ مشاور راي دهنده با حضور نمايندگان سازمان صنعت، معدن، تجارت، شركت شهركهاي صنعتي اذربايجان شرقي، تشكل هاي بخش خصوصي و مشاوران در شركت شهركهاي صنعتي استان برگزار شد.

🔹به گزارش روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي سيد مرتضي نيرومند اسكويي با اشاره به وظايف هيات امناي كلينيك كسب و كار استان اظهار داشت : برگزاري كلينيك هاي سيار، مراجعه تيم هاي توانمندساز به بنگاهها، ارائه خدمات توسعه كسب و كار و رفع مشكلات بنگاهها و خوشه ها ، انجام پروژه هاي بهبود آن از طريق مشاوران كلينيك و مشاوره دانش بنيان شدن واحدهاي صنعتي مستعد دانش بنيان ازجمله وظايف اين هيات امنا مي باشد.

🔹مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي گفت : همزمان با هفته حمايت از صنايع كوچك سومين انتخابات كلينيك كسب و كار استان با ۳۴ مشاور راي دهنده در محل شركت شهركهاي صنعتي استان برگزار شد و ۵ نفر به عنوان اعضاي هيات امناي كلينيك انتخاب شدند.

🔹نيرومند اسكويي در پايان با اشاره به مراكز خدمات فناوري كسب وكار در شهركهاي صنعتي استان افزود : شهركهاي صنعتي فنآوري قطعات خودر و شهيد سليمي تنها مراكز خدمات فنآوري كسب و كار دراين شهركها و نواحي صنعتي استان هستند كه شركت‌هاي مشاور و ارائه دهنده خدمات فني و مهندسي به‌صورت استيجاري در آنهامستقر مي‌باشند.                                       

     🔹مشاوران در اين مركز علاوه بر بهره‌مندي از فضاي فيزيكي مناسب براي دفتر كار، از امكانات مشترك نظير سالن كنفرانس و جلسات، كلاس‌هاي آموزشي، كتابخانه و … نيز برخوردارند.