🔷تولید پایدار و تامین زنجیره ارزش
🔷تولید پایدار و تامین زنجیره ارزش

🔷تولید پایدار و تامین زنجیره ارزش 🔹پتروشیمی تبریز در سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین با بهره گیری از پتانسیل های بومی با غولهای صنعت پتروشیمی به رقابت می پردازد. 🔹پتروشیمی تبریز با اجرای پروژه های پلی اتیلن سنگین به ظرفیت ۳۱۰ هزار تن و احداث واحد پلی پروپیلن و… زیرساختهای لازم را برای تولید […]

🔷تولید پایدار و تامین زنجیره ارزش

🔹پتروشیمی تبریز در سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین با بهره گیری از پتانسیل های بومی با غولهای صنعت پتروشیمی به رقابت می پردازد.

🔹پتروشیمی تبریز با اجرای پروژه های پلی اتیلن سنگین به ظرفیت ۳۱۰ هزار تن و احداث واحد پلی پروپیلن و… زیرساختهای لازم را برای تولید مگاتنی فراهم کرده است. طرح احداث پلی پروپیلن در اواخر شهریور ماه پیش راه اندازی خواهد شد و اواخر سال آینده نیز شاهد راه اندازی پروژه ارزشمند پلی اتیلن سنگین خواهیم بود.