🔷طرح احداث واحد پالت سازی پتروشیمی تبریز دهه فجر امسال به ثمر می نشیند.
🔷طرح احداث واحد پالت سازی پتروشیمی تبریز دهه فجر امسال به ثمر می نشیند.

🔷طرح احداث واحد پالت سازی پتروشیمی تبریز دهه فجر امسال به ثمر می نشیند. 🔹واضح و مبرهن است که استفاده از پالت پلاستیکی لازمه تکمیل روند تولید و بسته بندی محصول می باشد و تلاش برای خودکفایی در جهت تولید آن در داخل شرکت مطمئناً صرفه جویی اقتصادی و تسهیل روند تولید محصول را بهمراه […]

🔷طرح احداث واحد پالت سازی پتروشیمی تبریز دهه فجر امسال به ثمر می نشیند.

🔹واضح و مبرهن است که استفاده از پالت پلاستیکی لازمه تکمیل روند تولید و بسته بندی محصول می باشد و تلاش برای خودکفایی در جهت تولید آن در داخل شرکت مطمئناً صرفه جویی اقتصادی و تسهیل روند تولید محصول را بهمراه خواهد داشت.

🔹این طرح در دو فاز اجرایی گردیده است.

🔹فاز اول شامل احداث سوله، نصب جرثقیل سقفی، خرید و نصب یک دستگاه تزریق به همراه تجهیزات جانبی و آسیاب، طراحی و تامین سرویسهای جانبی واحد بخصوص تامین برق کل طرح بوده و فاز دوم صرفا شامل خرید و نصب یک دستگاه تزریق مشابه دیگر خواهد بود.