🔷پتروشیمی تبریز به جرگه غولهای صنعتی پیوست.
🔷پتروشیمی تبریز به جرگه غولهای صنعتی پیوست.

🔷پتروشیمی تبریز به جرگه غولهای صنعتی پیوست. 🔹کسب رتبه ۶٢ بین ۵٠٠ شرکت برتر ایرانی در IMI100 🔹پتروشیمی تبریز با برنامه ریزی های مدون و استراتژیک و شناخت اصولی بازار رقابت پلیمری موفق شد در رقابت با غول های اقتصادی ایران رتبه ۶٢ را کسب کند. 🔹ارزیابی IMI100 بین پانصد شرکت با معیارهای سی و […]

🔷پتروشیمی تبریز به جرگه غولهای صنعتی پیوست.

🔹کسب رتبه ۶٢ بین ۵٠٠ شرکت برتر ایرانی در IMI100

🔹پتروشیمی تبریز با برنامه ریزی های مدون و استراتژیک و شناخت اصولی بازار رقابت پلیمری موفق شد در رقابت با غول های اقتصادی ایران رتبه ۶٢ را کسب کند.

🔹ارزیابی IMI100 بین پانصد شرکت با معیارهای سی و سه گانه انجام پذیرفت و در این ارزیابی قطب های برتر اقتصادی مانند هلدینگ خلیج فارس پارسیان، ایران خودرو فولاد مس و پالایشگاه های بزرگ و پتروشیمی های مگا تنی و سایر صنایع بزرگ حضور داشتند.

🔹پتروشیمی تبریز با درایت راهبران خود با ١۵ رده پیشرفت نسبت به سال قبل رده ۶٢ وم را کسب نمود.