🔷پروژه انتقال پساب از تصفيه خانه مركزي شهر تبريز به مجتمع پتروشيمي تبريز
🔷پروژه انتقال پساب از تصفيه خانه مركزي شهر تبريز به مجتمع پتروشيمي تبريز

🔷پروژه انتقال پساب از تصفيه خانه مركزي شهر تبريز به مجتمع پتروشيمي تبريز 🔹خدمات مشاوره ، طراحي و مهندسي و انجام آناليز و جارتست جهت تعيين كيفيت و كميت پارامترهاي مهم در پساب تحويلي به پتروشيمي و تعيين نحوه تصفيه آن صد در صد اتمام یافته است.  🔷پیشرفت در بخشهای مختلف پروژه :تأمین متریالهای مورد […]

🔷پروژه انتقال پساب از تصفيه خانه مركزي شهر تبريز به مجتمع پتروشيمي تبريز

🔹خدمات مشاوره ، طراحي و مهندسي و انجام آناليز و جارتست جهت تعيين كيفيت و كميت پارامترهاي مهم در پساب تحويلي به پتروشيمي و تعيين نحوه تصفيه آن صد در صد اتمام یافته است. 

🔷پیشرفت در بخشهای مختلف پروژه :تأمین متریالهای مورد نیاز جهت احداث مسیرانتقال پساب مطابق ۹۷/۹ درصد

🔹احداث خط لوله انتقال پساب و ایستگاه پمپاژ و حوضچه های ذخیره پساب ۷۴/۹ درصد

🔹اجرای طرح سیستم تصفیه عملیات جوشکاری خط انتقال داخل مجتمع به اتمام رسیده و اقدامات لازم جهت اتصال زانوهای خط انتقال بیرون مجتمع در حال انجام است

🔹پارت اول سقف مخزن ۲۰ هزار مترمکعبی به میزان ۷۵۰ مترمربع بتن ریزی گردید.

🔹زیر سازی پارت ۶ مخزن ۲۰هزار متر مکعبی در حال انجام می باشد.

🔹اجرای دیوار های ایستگاه انجام و فقط قسمت رو به حوضچه باقی مانده است.