🔷پروژه توسعه ای احداث مخزن ذخيره سازی گاز مايع(LPG) پتروشیمی تبریز
🔷پروژه توسعه ای احداث مخزن ذخيره سازی گاز مايع(LPG) پتروشیمی تبریز

🔷پروژه توسعه ای احداث مخزن ذخيره سازی گاز مايع(LPG) پتروشیمی تبریز 🔹خوراک این مخزن، گاز مایع( LPG) بوده و ظرفیت مخزن ۲۵۰۰ متر مکعب می باشد. 🔹دلایل احداث مخزن:افزایش مصرف خوراک LPG در واحد الفین با اجرای پروژه تبدیل یکی از کوره های واحد ازخوراک مایع به خوراک گازی و جوابگویی ظرفیت ذخیره سازی موجود […]

🔷پروژه توسعه ای احداث مخزن ذخيره سازی گاز مايع(LPG) پتروشیمی تبریز

🔹خوراک این مخزن، گاز مایع( LPG) بوده و ظرفیت مخزن ۲۵۰۰ متر مکعب می باشد.

🔹دلایل احداث مخزن:افزایش مصرف خوراک LPG در واحد الفین با اجرای پروژه تبدیل یکی از کوره های واحد ازخوراک مایع به خوراک گازی و جوابگویی ظرفیت ذخیره سازی موجود حداکثر برای نیاز ۴ روز

🔹ایجاد انعطاف پذیری در مصرف خوراک نفتا/ LPG در واحد الفین با افزایش ظرفیت ذخیره سازی خوراک LPG در مواقع فراوانی خوراک و قیمت پایین آن

🔹افزایش ظرفیت ذخیره سازی خوراک LPG برای نیاز ۸ روز

🔹افزایش ورودی گاز مایع به کوره های الفین