🔹دادستان تبریز:فیلم تخلیه اثاثیه خانواده‌ای بخاطر اجاره بها کذب محض است
🔹دادستان تبریز:فیلم تخلیه اثاثیه خانواده‌ای بخاطر اجاره بها کذب محض است

🔹دادستان تبریز:فیلم تخلیه اثاثیه خانواده‌ای بخاطر اجاره بها کذب محض است بابک محبوب علیلو در رابطه با کلیپ هایی با مضمون بیرون ریختن لوازم زندگی خانواده ای بخاطر تامین نکردن اجاره بها و زندگی داخل چادر و پارک اظهار کرد: متاسفانه به دنبال این موضوع از مردم برای واریز مبالغی به حساب خاص درخواست می […]

🔹دادستان تبریز:فیلم تخلیه اثاثیه خانواده‌ای بخاطر اجاره بها کذب محض است

بابک محبوب علیلو در رابطه با کلیپ هایی با مضمون بیرون ریختن لوازم زندگی خانواده ای بخاطر تامین نکردن اجاره بها و زندگی داخل چادر و پارک اظهار کرد: متاسفانه به دنبال این موضوع از مردم برای واریز مبالغی به حساب خاص درخواست می شود.وی ادامه داد: پس از بررسی چند مورد متاسفانه مشخص شده این موارد از اساس کذب بوده و برای اخذ وجوهی از مردم بعضی اشخاص با توسل به رفتارها و وسایل متقلبانه مشابه مرتکب کلاهبرداری می شوند.

دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: از مردم درخواست داریم در چنین مواردی مبلغی واریز نکنند و موضوع را به مبادی مربوطه اعلام کنند.