🔹مدال برنز رزا ابراهیمی در ریاض
🔹مدال برنز رزا ابراهیمی در ریاض

🔹رزا ابراهیمی امروز مدال برنز مسابقات پارا تکواندو گرندپری ریاض را از آن خود کرد. 🔹 او برای کسب سهمیه پارالمپیک پاریس تلاش می کند.

🔹رزا ابراهیمی امروز مدال برنز مسابقات پارا تکواندو گرندپری ریاض را از آن خود کرد.

🔹 او برای کسب سهمیه پارالمپیک پاریس تلاش می کند.