🔹پیش‌بینی احداث ۷۰۰ هکتار فضای سبز در سال آینده
🔹پیش‌بینی احداث ۷۰۰ هکتار فضای سبز در سال آینده

🔹پیش‌بینی احداث ۷۰۰ هکتار فضای سبز در سال آینده شهردار تبریز گفت:۷۰۰ هکتار فضای سبز در داخل و خارج از محدوده شهری تبریز در سال آینده احداث می‌شود. ۴۰۰ میلیارد تومان برای تملک و احیای باغات لاله در بودجه سال آینده پیش‌بینی شده است. حفظ فضای سبز موجود شهری یکی از اولویت ‌های مدیریت شهری […]

🔹پیش‌بینی احداث ۷۰۰ هکتار فضای سبز در سال آینده

شهردار تبریز گفت:۷۰۰ هکتار فضای سبز در داخل و خارج از محدوده شهری تبریز در سال آینده احداث می‌شود.

۴۰۰ میلیارد تومان برای تملک و احیای باغات لاله در بودجه سال آینده پیش‌بینی شده است.

حفظ فضای سبز موجود شهری یکی از اولویت ‌های مدیریت شهری در سال آینده است که در این راستا باغات لاله را شناسایی و نسبت به تملک آنها اقدام خواهیم کرد.

برای اولین بار تیمی از کارشناسان خبره شهرداری را مامور شناسایی املاک خود در سطح شهر کرده‌ایم.

مدیران املاک شهرداری تبریز را  موظف به ورود در حوزه سرمایه‌گذاری کرده و مولدسازی منابع و دارایی‌ها را به عنوان یکی از درآمدهای پایدار مطرح کرده‌ایم.