🔹️انتقاد یک نماینده از وضعیت اینترنت: مردم پول تویوتا کمری پرداخت می‌کنند اما سمند تحویل می‌گیرند!
🔹️انتقاد یک نماینده از وضعیت اینترنت: مردم پول تویوتا کمری پرداخت می‌کنند اما سمند تحویل می‌گیرند!

احمد علیرضا بیگی:متاسفانه وضعیت خدمات اینترنت در سطح کشور نیز مانند صنعت خودرو شده و به نوعی می توان گفت مردم پول تویوتا کمری را پرداخت کرده اما سمند تحویل می گیرند. ▫️مردم پول زیادی پرداخت کرده اما خدماتی بی کیفیت دریافت می کنند. مردم سایر کشورهای دنیا حتی در همسایگی ما خدمات اینترنت را […]

احمد علیرضا بیگی:متاسفانه وضعیت خدمات اینترنت در سطح کشور نیز مانند صنعت خودرو شده و به نوعی می توان گفت مردم پول تویوتا کمری را پرداخت کرده اما سمند تحویل می گیرند.

▫️مردم پول زیادی پرداخت کرده اما خدماتی بی کیفیت دریافت می کنند. مردم سایر کشورهای دنیا حتی در همسایگی ما خدمات اینترنت را بدون محدودیت و مشکلی با کیفیت به مراتب بهتر دریافت کرده اما در کشور ما چون دولت در این حوزه نیز بازیگر اصلی است در حق مردم ظلم می شود.