🔹️شهردار: موزه مشاغل به‌ چرخه گردشگری تبریز باز می‌گردد
🔹️شهردار: موزه مشاغل به‌ چرخه گردشگری تبریز باز می‌گردد

🔹️شهردار: موزه مشاغل به‌ چرخه گردشگری تبریز باز می‌گردد یعقوب هوشیار با اشاره به مذاکرات خود با رضا سرابی اقدم در نخستین روزهای آغاز به‌کار در مسئولیت شهردار تبریز گفت: امیدواریم به زودی موزه مشاغل و موزه‌های دیگری را به چرخه موزه‌های تبریز برگردانیم.او افزود: در دوره جدید مدیریت شهری تبریز ما در پی این […]

🔹️شهردار: موزه مشاغل به‌ چرخه گردشگری تبریز باز می‌گردد

یعقوب هوشیار با اشاره به مذاکرات خود با رضا سرابی اقدم در نخستین روزهای آغاز به‌کار در مسئولیت شهردار تبریز گفت: امیدواریم به زودی موزه مشاغل و موزه‌های دیگری را به چرخه موزه‌های تبریز برگردانیم.او افزود: در دوره جدید مدیریت شهری تبریز ما در پی این هستیم که نقش پررنگی به مردم بدهیم و در واقع مردم بیشترین و مهم‌ترین نقش را در مدیریت شهر ایفا کنند.شهردار تبریز تاکید کرد: در این میان نخبگان جایگاه ویژه‌ای دارند و خودمان را ملزم می‌دانیم چه در مسائل عمومی و چه در مسائل تخصصی شهر، آرا صاحب‌نظران و نخبگان را مد نظر قرار دهیم.