🔹️ نظارت بر نانوایی‌ها با جدیت انجام می‌شود
🔹️ نظارت بر نانوایی‌ها با جدیت انجام می‌شود

🔹️ نظارت بر نانوایی‌ها با جدیت انجام می‌شود فرماندار شهرستان تبریز: بازرسی و نظارت بر طبخ و عرضه نان در نانوایی‌ها باید براساس برنامه ریزی دقیق و منظم به صورت روزانه انجام تا با هر گونه کم‌فروشی، گرانفروشی، کاهش کیفیت و کاهش ساعت نانوایی‌ها برخورد ‌شود. ▫️هر گروه نظارتی و بازرسی روزانه ۱۵ تا ۲۰ […]

🔹️ نظارت بر نانوایی‌ها با جدیت انجام می‌شود

فرماندار شهرستان تبریز: بازرسی و نظارت بر طبخ و عرضه نان در نانوایی‌ها باید براساس برنامه ریزی دقیق و منظم به صورت روزانه انجام تا با هر گونه کم‌فروشی، گرانفروشی، کاهش کیفیت و کاهش ساعت نانوایی‌ها برخورد ‌شود.

▫️هر گروه نظارتی و بازرسی روزانه ۱۵ تا ۲۰ بازید از نانوایی‌های شهرستان به صورت محله به محله انجام می‌دهند.

▫️اتحادیه نانوایان لیست تمامی نانوایی‌ها را بر اساس مناطق شهرداری و به ترتیب رسته و مقدار سهمیه آرد اعلام کند و اکیپ‌های بازرسی موظف هستند در عرض یکماه تمامی نانوایی‌ها را رصد و نظارت کنند.