🔺اشتغال ۲ هزار و ۲۶۶ مددجوی کمیته امداد آذربایجان شرقی
🔺اشتغال ۲ هزار و ۲۶۶ مددجوی کمیته امداد آذربایجان شرقی

🔺اشتغال ۲ هزار و ۲۶۶ مددجوی کمیته امداد آذربایجان شرقی 🔹مدیرکل کمیته امداد آذربایجان شرقی گفت: با اجرای طرح‌های اشتغال کمیته امداد استان ۲ هزار و ۲۶۶ مددجو از ابتدای امسال تاکنون صاحب شغل شده 

🔺اشتغال ۲ هزار و ۲۶۶ مددجوی کمیته امداد آذربایجان شرقی

🔹مدیرکل کمیته امداد آذربایجان شرقی گفت: با اجرای طرح‌های اشتغال کمیته امداد استان ۲ هزار و ۲۶۶ مددجو از ابتدای امسال تاکنون صاحب شغل شده