🔺 کمبود نیرو و امکانات پزشکی قانونی آذربایجان شرقی
🔺 کمبود نیرو و امکانات پزشکی قانونی آذربایجان شرقی

🔺 کمبود نیرو و امکانات پزشکی قانونی آذربایجان شرقی🔹 رییس کل دادگستری استان، صبح امروز در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان شرقی گفت: در حال حاضر اداره کل پزشکی قانونی استان در ساختمانی استیجاری با شرایط نامناسب به مردم ارائه خدمت می کند در حالی که شرایط این ساختمان به هیچ وجه […]

🔺 کمبود نیرو و امکانات پزشکی قانونی آذربایجان شرقی🔹

رییس کل دادگستری استان، صبح امروز در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان شرقی گفت: در حال حاضر اداره کل پزشکی قانونی استان در ساختمانی استیجاری با شرایط نامناسب به مردم ارائه خدمت می کند در حالی که شرایط این ساختمان به هیچ وجه در شأن همکاران پزشکی قانونی که باید از حداقل ها برخوردار باشند، نیست.