🔻آغاز به کار مجلس جدید کویت
🔻آغاز به کار مجلس جدید کویت

🔻آغاز به کار مجلس جدید کویت 🔹هفدمین دوره فعالیت مجلس کویت صبح امروز با حضور مشعل احمد الصباح ولیعهد کویت آغاز به‌کار کرد. 🔹کابینه جدید کویت روز گذشته به ریاست احمد نواف الاحمد الصباح، روز دوشنبه ضمن دیدار با مشعل الاحمد الجابر الصباح، ولیعهد کویت ادای سوگند کرد.

🔻آغاز به کار مجلس جدید کویت

🔹هفدمین دوره فعالیت مجلس کویت صبح امروز با حضور مشعل احمد الصباح ولیعهد کویت آغاز به‌کار کرد.

🔹کابینه جدید کویت روز گذشته به ریاست احمد نواف الاحمد الصباح، روز دوشنبه ضمن دیدار با مشعل الاحمد الجابر الصباح، ولیعهد کویت ادای سوگند کرد.