🔻آمریکا تحریم‌هایی را علیه افراد و نهادهای مرتبط با روسیه اعمال کرد
🔻آمریکا تحریم‌هایی را علیه افراد و نهادهای مرتبط با روسیه اعمال کرد

🔻آمریکا تحریم‌هایی را علیه افراد و نهادهای مرتبط با روسیه اعمال کرد 🔹وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه اشخاص حقیقی، حقوقی و هواپیماهای مرتبط با روسیه اعلام کرده است. 🔹براساس اسناد منتشرشده توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا، نام ۱۴ نفر از جمله بستگان سناتور روس «سلیمان کریموف» در این فهرست تحریم گنجانده شده‌اند. 🔹علاوه بر […]

🔻آمریکا تحریم‌هایی را علیه افراد و نهادهای مرتبط با روسیه اعمال کرد

🔹وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه اشخاص حقیقی، حقوقی و هواپیماهای مرتبط با روسیه اعلام کرده است.

🔹براساس اسناد منتشرشده توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا، نام ۱۴ نفر از جمله بستگان سناتور روس «سلیمان کریموف» در این فهرست تحریم گنجانده شده‌اند.

🔹علاوه بر این، وزارت خزانه‌داری آمریکا ۲۸ سازمان حقوقی از جمله در سوئیس، روسیه، امارات، جزایر، ویرجین و لوکزامبورگ تحت تحریم قرار گرفته‌اند.