🔻ائتلاف سعودی ۴ کشتی حامل سوخت برای یمن را توقیف کرد
🔻ائتلاف سعودی ۴ کشتی حامل سوخت برای یمن را توقیف کرد

🔻ائتلاف سعودی ۴ کشتی حامل سوخت برای یمن را توقیف کرد 🔹شرکت نفت یمن اعلام کرد ائتلاف سعودی ۴ کشتی حامل بنزین، مازوت و گازوئیل برای مردم یمن را توقیف کرد.

🔻ائتلاف سعودی ۴ کشتی حامل سوخت برای یمن را توقیف کرد

🔹شرکت نفت یمن اعلام کرد ائتلاف سعودی ۴ کشتی حامل بنزین، مازوت و گازوئیل برای مردم یمن را توقیف کرد.