🔻اتحادیه اروپا این شرکت متهم به قطع اینترنت در ایران را تحریم کرد
🔻اتحادیه اروپا این شرکت متهم به قطع اینترنت در ایران را تحریم کرد

🔻اتحادیه اروپا این شرکت متهم به قطع اینترنت در ایران را تحریم کرد 🔹اتحادیه اروپا امروز ۳۲ شخص و شرکت را در لیست تحریم خود قرار داد که نام ابرآروان⁩ نیز در این لیست دیده می‌شود. ⁩ 🔹در بخش دلایل این تحریم، اتحادیه اروپا عنوان کرده است که ابر آروان از سال ۲۰۲۰ یک بازیگر […]

🔻اتحادیه اروپا این شرکت متهم به قطع اینترنت در ایران را تحریم کرد

🔹اتحادیه اروپا امروز ۳۲ شخص و شرکت را در لیست تحریم خود قرار داد که نام ابرآروان⁩ نیز در این لیست دیده می‌شود. ⁩

🔹در بخش دلایل این تحریم، اتحادیه اروپا عنوان کرده است که ابر آروان از سال ۲۰۲۰ یک بازیگر جدی در پروژه‌های دولتی و وزارت ارتباطات برای تهیه نسخه‌ای جداگانه و ایرانی (ملی) از اینترنت بوده است؛ موضوعی که ابر آروان تکذیب می‌کند.