🔻استقلال به دسته یک فوتبال ایران سقوط می‌کند؟
🔻استقلال به دسته یک فوتبال ایران سقوط می‌کند؟

🔻استقلال به دسته یک فوتبال ایران سقوط می‌کند؟ 🔹شنیده‌ها از باشگاه استقلال حاکی از آن است که بازیکن سابق استقلال برای اثبات ادعای اخیر مدیر برنامه‌هاش در رابطه با جعلی بودن سند واریز پول به حسابش وکیل گرفته و قرار است از طریق مجاری قانونی شکایت تازه‌ای را به فدراسیون بین‌المللی فوتبال ارائه بدهد. 🔹اگر […]

🔻استقلال به دسته یک فوتبال ایران سقوط می‌کند؟

🔹شنیده‌ها از باشگاه استقلال حاکی از آن است که بازیکن سابق استقلال برای اثبات ادعای اخیر مدیر برنامه‌هاش در رابطه با جعلی بودن سند واریز پول به حسابش وکیل گرفته و قرار است از طریق مجاری قانونی شکایت تازه‌ای را به فدراسیون بین‌المللی فوتبال ارائه بدهد.

🔹اگر موضوع جعلی بودن اسناد واریزی به حساب میلیچ اثبات شود باشگاه استقلال با جریمه سنگین تری از سوی فیفا تهدید خواهد شد.

🔹بعد از جریمه کسر امتیاز برای باشگاه های فوتبالی فیفا اغلب سقوط به دسته پایین تر را در پرونده های انضباطی برای باشگاه‌ها در نظر می‌گیرد.