🔻امتحانات برخی دانشگاه‌ها روزهای ۱۳ و ۱۴ دی ماه حضوری برگزار می‌شود
🔻امتحانات برخی دانشگاه‌ها روزهای ۱۳ و ۱۴ دی ماه حضوری برگزار می‌شود

🔻امتحانات برخی دانشگاه‌ها روزهای ۱۳ و ۱۴ دی ماه حضوری برگزار می‌شود 🔹دانشگاه‌های صنعتی علم و صنعت، شریف و علم و فرهنگ در اطلاعیه‌های جداگانه اعلام کردند که با توجه به غیرحضوری شدن دانشگاه‌ها، اما امتحانات این دانشگاه‌ها در روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۱۳ و ۱۴ دی ماه حضوری برگزار می‌شود.

🔻امتحانات برخی دانشگاه‌ها روزهای ۱۳ و ۱۴ دی ماه حضوری برگزار می‌شود

🔹دانشگاه‌های صنعتی علم و صنعت، شریف و علم و فرهنگ در اطلاعیه‌های جداگانه اعلام کردند که با توجه به غیرحضوری شدن دانشگاه‌ها، اما امتحانات این دانشگاه‌ها در روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۱۳ و ۱۴ دی ماه حضوری برگزار می‌شود.