🔻امتحانات شبه نهایی فردا و پس‌فردای دوازدهمی‌ها کنسل شد
🔻امتحانات شبه نهایی فردا و پس‌فردای دوازدهمی‌ها کنسل شد

🔻امتحانات شبه نهایی فردا و پس‌فردای دوازدهمی‌ها کنسل شد/ زمان جدید امتحانات اعلام می‌شود 🔹بنابر اعلام آموزش و پرورش شهر تهران در راستای مجازی شدن آموزش تمامی مقاطع تحصیلی تهران در روزهای دوشنبه و سه شنبه (۲۱ و ۲۲ آذرماه)، آزمون‌های شبه نهایی پایه دوازدهم در روزهای تعطیلی آموزش‌های حضوری، برگزار نمی‌شود و تاریخ اجرای […]

🔻امتحانات شبه نهایی فردا و پس‌فردای دوازدهمی‌ها کنسل شد/ زمان جدید امتحانات اعلام می‌شود

🔹بنابر اعلام آموزش و پرورش شهر تهران در راستای مجازی شدن آموزش تمامی مقاطع تحصیلی تهران در روزهای دوشنبه و سه شنبه (۲۱ و ۲۲ آذرماه)، آزمون‌های شبه نهایی پایه دوازدهم در روزهای تعطیلی آموزش‌های حضوری، برگزار نمی‌شود و تاریخ اجرای این آزمون‌ها متعاقباً اعلام خواهد شد.