🔻امیرعبداللهیان: دخالتی در امور داخلی لبنان نداریم
🔻امیرعبداللهیان: دخالتی در امور داخلی لبنان نداریم

🔻امیرعبداللهیان: دخالتی در امور داخلی لبنان نداریم وزیر امور خارجه در نشست مطبوعاتی مشترک با وزیر امور خارجه لبنان:ایران با دارا بودن امکانات و توان تکنولوژی برتر آماده ساخت نیروگاه‌های برق مورد نیاز لبنان در چارچوب  توافقی که صورت خواهد گرفت، است. 🔹ما امنیت لبنان را امنیت ایران و منطقه می دانیم. ایران، دوست روزهای […]

🔻امیرعبداللهیان: دخالتی در امور داخلی لبنان نداریم

وزیر امور خارجه در نشست مطبوعاتی مشترک با وزیر امور خارجه لبنان:ایران با دارا بودن امکانات و توان تکنولوژی برتر آماده ساخت نیروگاه‌های برق مورد نیاز لبنان در چارچوب  توافقی که صورت خواهد گرفت، است.

🔹ما امنیت لبنان را امنیت ایران و منطقه می دانیم. ایران، دوست روزهای سخت لبنان بوده و خواهد بود.

🔹ما هیچ دخالتی در امور داخلی لبنان نداریم. ما همه جریان های سیاسی در لبنان را دعوت می‌کنیم که در مسیر گفت‌وگو و توافق هرچه زودتر نسبت به انتخاب رئیس جمهور این کشور و تکمیل فرایند سیاسی در لبنان اقدام کنند.