🔻اولین فرمانده انتظامی تهران درگذشت
🔻اولین فرمانده انتظامی تهران درگذشت

🔻اولین فرمانده انتظامی تهران درگذشت سردار آیت گودرزی اولین فرمانده کمیته انقلاب اسلامی و همچنین مشاور فرمانده کل انتظامی کشور که پس از تشکیل نیروی انتظامی به عنوان اولین فرمانده انتظامی تهران معرفی شد، درگذشت.

🔻اولین فرمانده انتظامی تهران درگذشت

سردار آیت گودرزی اولین فرمانده کمیته انقلاب اسلامی و همچنین مشاور فرمانده کل انتظامی کشور که پس از تشکیل نیروی انتظامی به عنوان اولین فرمانده انتظامی تهران معرفی شد، درگذشت.