🔻اوکراین مرز بلاروس را ديوار مى‌كشد
🔻اوکراین مرز بلاروس را ديوار مى‌كشد

🔻اوکراین مرز بلاروس را ديوار مى‌كشد کریلو تیموشنکو، مشاور رئیس‌جمهور اوکراین:دیواری مجهز به سیم خاردار به طول ۳ کیلومتر در منطقه ولین در مرز با بلاروس در حال ساخت است. 🔹ساخت دیوار مرزی هنوز پایان نیافته است و جزئیات بیشتر در مورد این دیوار افشا نخواهد شد

🔻اوکراین مرز بلاروس را ديوار مى‌كشد

کریلو تیموشنکو، مشاور رئیس‌جمهور اوکراین:دیواری مجهز به سیم خاردار به طول ۳ کیلومتر در منطقه ولین در مرز با بلاروس در حال ساخت است.

🔹ساخت دیوار مرزی هنوز پایان نیافته است و جزئیات بیشتر در مورد این دیوار افشا نخواهد شد