🔻ایلان ماسک از ریاست توییتر کناره‌گیری کرد
🔻ایلان ماسک از ریاست توییتر کناره‌گیری کرد

🔻ایلان ماسک از ریاست توییتر کناره‌گیری کرد🔹ایلان ماسک دیروز در یک نظرسنجی از کاربران صفحه خود پرسیده بود که از ریاست توییتر کناره‌گیری کند یا نه. او گفته بود از نتیجه نظرسنجی پیروی می‌کند. 🔹پس از ۲۰ ساعت ۵۷.۵ درصد از کاربران به رفتن او رای دادند. حالا ایلان ماسک کناره‌گیری خود از ریاست توییتر […]

🔻ایلان ماسک از ریاست توییتر کناره‌گیری کرد

🔹ایلان ماسک دیروز در یک نظرسنجی از کاربران صفحه خود پرسیده بود که از ریاست توییتر کناره‌گیری کند یا نه. او گفته بود از نتیجه نظرسنجی پیروی می‌کند.

🔹پس از ۲۰ ساعت ۵۷.۵ درصد از کاربران به رفتن او رای دادند. حالا ایلان ماسک کناره‌گیری خود از ریاست توییتر را اعلام کرده است.