🔻برودت هوا فعالیت برخی مدارس ابتدایی چهارمحال و بختیاری را روز شنبه به تاخیر انداخت
🔻برودت هوا فعالیت برخی مدارس ابتدایی چهارمحال و بختیاری را روز شنبه به تاخیر انداخت

🔻برودت هوا فعالیت برخی مدارس ابتدایی چهارمحال و بختیاری را روز شنبه به تاخیر انداخت مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری: فعالیت آموزشی مدارس ابتدایی، مهدهای کودک و پیش دبستانی استان روز شنبه ۱۰ دی ماه در سه شهرستان با یک ساعت تاخیر آغاز می‌شود.

🔻برودت هوا فعالیت برخی مدارس ابتدایی چهارمحال و بختیاری را روز شنبه به تاخیر انداخت

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری: فعالیت آموزشی مدارس ابتدایی، مهدهای کودک و پیش دبستانی استان روز شنبه ۱۰ دی ماه در سه شهرستان با یک ساعت تاخیر آغاز می‌شود.