🔻بلاتر:‌ واگذاری جام جهانی به قطر اشتباه بود
🔻بلاتر:‌ واگذاری جام جهانی به قطر اشتباه بود

🔻بلاتر:‌ واگذاری جام جهانی به قطر اشتباه بود 🔹دادن میزبانی به کشور کوچک قطر اعتراض های زیادی را به دنبال داشت و اکنون هم در آستانه جام جهانی این اعتراض‌ها ادامه دارد. رئیس سابق فیفا:🔹برگزاری رقابتی بزرگ مانند جام جهانی فراتر از قطر است. 🔹جام جهانی بزرگ‌تر از آن است که در کشور کوچکی مانند […]

🔻بلاتر:‌ واگذاری جام جهانی به قطر اشتباه بود

🔹دادن میزبانی به کشور کوچک قطر اعتراض های زیادی را به دنبال داشت و اکنون هم در آستانه جام جهانی این اعتراض‌ها ادامه دارد.

رئیس سابق فیفا:🔹برگزاری رقابتی بزرگ مانند جام جهانی فراتر از قطر است.

🔹جام جهانی بزرگ‌تر از آن است که در کشور کوچکی مانند قطر برگزار شود.

🔹دادن میزبانی به قطر اشتباه من بود، چون من رئیس فیفا بودم.