🔻بیانیه‌‌ی کاخ سفید درباره ایران
🔻بیانیه‌‌ی کاخ سفید درباره ایران

🔻بیانیه‌‌ی کاخ سفید درباره ایران کاخ سفید پس از دیدار بایدن و مکرون در بیانیه‌ای ادعا کرده است:فرانسه و آمریکا به همکاری خود با شرکای بین‌المللی برای رسیدگی به تشدید هسته‌ای ایران، همکاری ناکافی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی – که شامل مشکلات جدی و حل‌نشده در رابطه با تعدات ایران ذیل توافق عدم اشاعه […]

🔻بیانیه‌‌ی کاخ سفید درباره ایران

کاخ سفید پس از دیدار بایدن و مکرون در بیانیه‌ای ادعا کرده است:فرانسه و آمریکا به همکاری خود با شرکای بین‌المللی برای رسیدگی به تشدید هسته‌ای ایران، همکاری ناکافی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی – که شامل مشکلات جدی و حل‌نشده در رابطه با تعدات ایران ذیل توافق عدم اشاعه هسته‌ای می‌شود – و رفتارهای بی‌ثبات‌کننده این کشور در خاورمیانه اعم از ارسال موشک و پهپاد به بازیکنان غیردولتی ادامه می‌دهند.

🔹ارسال تسلیحات می‌تواند شرکای مهم در حوزه خلیج [فارس] و امنیت و ثبات در منطقه را تهدید، قوانین بین‌المللی را نقض و به جنگ روسیه علیه اوکراین کمک کند.

🔹فرانسه و آمریکا اقداماتی مشترک برای تقویت هرچه بیشتر چارچوب بین‌المللی که تکثیر فناوری موشکی و پهپادی ایران در منطقه و ورای آن را محدود می‌کند، اتخاذ خواهند کرد و تلاش‌ها برای مقابله با این تکثیر را افزایش خواهند داد.