🔻بیرانوند، در جمع ۴۰ بازیکن برتر تاریخ پرسپولیس
🔻بیرانوند، در جمع ۴۰ بازیکن برتر تاریخ پرسپولیس

🔻بیرانوند، در جمع ۴۰ بازیکن برتر تاریخ پرسپولیس 🔹️بیرانوند تعداد بازی‌های خود را به تعداد بازی‌های دو تن از قدیمی‌های این تیم ‌رساند و یک بازی نیاز دارد تا به تنهایی در جمع ۴۰ بازیکن برتر تاریخ باشگاه قرار بگیرد.

🔻بیرانوند، در جمع ۴۰ بازیکن برتر تاریخ پرسپولیس

🔹️بیرانوند تعداد بازی‌های خود را به تعداد بازی‌های دو تن از قدیمی‌های این تیم ‌رساند و یک بازی نیاز دارد تا به تنهایی در جمع ۴۰ بازیکن برتر تاریخ باشگاه قرار بگیرد.