🔻بیش از ۶.۵ میلیون نفر در افغانستان با گرسنگی شدید مواجه هستند
🔻بیش از ۶.۵ میلیون نفر در افغانستان با گرسنگی شدید مواجه هستند

🔻بیش از ۶.۵ میلیون نفر در افغانستان با گرسنگی شدید مواجه هستند 🔹سازمان حفاظت از کودکان افغانستان در حالی شمار افرادی که در حال حاضر در افغانستان با گرسنگی شدید روبه‌رو هستند را بیش از ۶ ‌ونیم میلیون نفر اعلام کرده که در سال ۲۰۱۹، تعداد افراد در معرض گرسنگی شدید ۲ و نیم میلیون […]

🔻بیش از ۶.۵ میلیون نفر در افغانستان با گرسنگی شدید مواجه هستند

🔹سازمان حفاظت از کودکان افغانستان در حالی شمار افرادی که در حال حاضر در افغانستان با گرسنگی شدید روبه‌رو هستند را بیش از ۶ ‌ونیم میلیون نفر اعلام کرده که در سال ۲۰۱۹، تعداد افراد در معرض گرسنگی شدید ۲ و نیم میلیون نفر بود.