🔻تاکید بهارستان نشینان بر تداوم عرضه خودرو در بورس کالا 
🔻تاکید بهارستان نشینان بر تداوم عرضه خودرو در بورس کالا 

🔻تاکید بهارستان نشینان بر تداوم عرضه خودرو در بورس کالا  🔹اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس اعتقاد دارند به شکل کلی اصل عرضه خودرو در بورس مشکلی ندارد اما مجلس به دنبال آن است که خودرو در فضای شفاف عرضه و تقاضا به دست مصرف کننده واقعی برسد و مسیر رقابتی شدن را به درستی طی کند. […]

🔻تاکید بهارستان نشینان بر تداوم عرضه خودرو در بورس کالا 

🔹اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس اعتقاد دارند به شکل کلی اصل عرضه خودرو در بورس مشکلی ندارد اما مجلس به دنبال آن است که خودرو در فضای شفاف عرضه و تقاضا به دست مصرف کننده واقعی برسد و مسیر رقابتی شدن را به درستی طی کند.

 🔹نمایندگان خانه ملت تاکید دارند عرضه موفق خودرو در بورس کالا موجب خواهد شد که خودروسازان خودروهای با کیفیت را به بازار ارائه کنند. درآمد حاصل از فروش خودرو در بورس کالا، صرف کیفیت شود