🔻تبعات سوزاندن برگ‌های پاییزی و یک راهکار
🔻تبعات سوزاندن برگ‌های پاییزی و یک راهکار

🔻تبعات سوزاندن برگ‌های پاییزی و یک راهکار دانشیار اکولوژی گیاهی دانشگاه شهید بهشتی:آتش زدن برگ درختان در پاییز، ساختار اکولوژیک طبیعت را دچار اختلال می‌کند. 🔹با سوزاندن این برگ‌ها و نفوذ حرارت در زمین، خاک پویایی و زنده بودن و خصوصیات فیزیولوژیک خود را از دست می‌دهد. 🔹با جمع‌آوری این ضایعات توسط شرکت‌های خصوصی، کشاورز […]

🔻تبعات سوزاندن برگ‌های پاییزی و یک راهکار

دانشیار اکولوژی گیاهی دانشگاه شهید بهشتی:آتش زدن برگ درختان در پاییز، ساختار اکولوژیک طبیعت را دچار اختلال می‌کند.

🔹با سوزاندن این برگ‌ها و نفوذ حرارت در زمین، خاک پویایی و زنده بودن و خصوصیات فیزیولوژیک خود را از دست می‌دهد.

🔹با جمع‌آوری این ضایعات توسط شرکت‌های خصوصی، کشاورز و بخش خصوصی سود می‌برند؛ کشاورز هزینه‌ای برای جمع‌آوری و انتقال ضایعات نمی‌پردازد و بخش خصوصی نیز از سلولز موجود در گیاهان برای تولید مواد اولیه انواع فرآورده‌های سلولزی مانند کاغذ و کارتن استفاده می‌کند.