🔻تولید تسلیحات مُدرن محور مذاکرات وزرای خارجه روسیه و هند
🔻تولید تسلیحات مُدرن محور مذاکرات وزرای خارجه روسیه و هند

🔻تولید تسلیحات مُدرن محور مذاکرات وزرای خارجه روسیه و هند 🔹سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مورد همکاری نظامی- فنی از جمله تولید مشترک جنگ‌افزارهای مدرن با “سوبرانیام جایشنکار” همتای هندی خود گفتگو کرد. 🔹لاوروف گفت که روسیه و هند در مورد جزئیات چشم اندازهای همکاری نظامی- فنی از جمله تولید مشترک جنگ افزارهای مدرن […]

🔻تولید تسلیحات مُدرن محور مذاکرات وزرای خارجه روسیه و هند

🔹سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مورد همکاری نظامی- فنی از جمله تولید مشترک جنگ‌افزارهای مدرن با “سوبرانیام جایشنکار” همتای هندی خود گفتگو کرد.

🔹لاوروف گفت که روسیه و هند در مورد جزئیات چشم اندازهای همکاری نظامی- فنی از جمله تولید مشترک جنگ افزارهای مدرن گفتگو کردند.  

🔹وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که با همتای خود درباره تعامل در بخش انرژی هسته‌ای و همکاری بین روسیه و هند در حوزه فضایی گفتگو کرده است.