🔻تکرار ادعاهای ضد ایرانی تروئیکای اروپایی
🔻تکرار ادعاهای ضد ایرانی تروئیکای اروپایی

🔻تکرار ادعاهای ضد ایرانی تروئیکای اروپایی 🔹سه کشور اروپایی عضور برجام با صدرو بیانیه‌ای مشترک در پی برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام بدون اشاره به اقدامات غیرقانونی آمریکا در نابودی توافق سال ۹۴، ادعای نقض برجام از سوی ایران را تکرار و نسبت به تبعات پیشرفت‌های اتمی کشورمان […]

🔻تکرار ادعاهای ضد ایرانی تروئیکای اروپایی

🔹سه کشور اروپایی عضور برجام با صدرو بیانیه‌ای مشترک در پی برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام بدون اشاره به اقدامات غیرقانونی آمریکا در نابودی توافق سال ۹۴، ادعای نقض برجام از سوی ایران را تکرار و نسبت به تبعات پیشرفت‌های اتمی کشورمان هشدار دادند.