🔻حمله سایبری فعالیت جهانی اداره پست انگلیس را مختل کرد
🔻حمله سایبری فعالیت جهانی اداره پست انگلیس را مختل کرد

🔻حمله سایبری فعالیت جهانی اداره پست انگلیس را مختل کرد 🔹اداره پست انگلیس از یک حمله سایبری خبر داد که ارسال مرسوله‌ها به خارج از کشور را با اختلال شدید مواجه کرده است.

🔻حمله سایبری فعالیت جهانی اداره پست انگلیس را مختل کرد

🔹اداره پست انگلیس از یک حمله سایبری خبر داد که ارسال مرسوله‌ها به خارج از کشور را با اختلال شدید مواجه کرده است.