🔻خداحافظی کشاورز از ریاست منطقه آزاد کیش
🔻خداحافظی کشاورز از ریاست منطقه آزاد کیش

🔻خداحافظی کشاورز از ریاست منطقه آزاد کیش 🔹عبدالملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد، در نامه‌ای با تقدیر و تشکر از فعالیت مهدی کشاورز، معاون وی را به‌عنوان سرپرست منطقه آزاد کیش معرفی کرد. 🔹هنوز مشخص نیست خداحافظی کشاورز از منطقه آزاد کیش، استعفا بوده است یا برکناری.

🔻خداحافظی کشاورز از ریاست منطقه آزاد کیش

🔹عبدالملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد، در نامه‌ای با تقدیر و تشکر از فعالیت مهدی کشاورز، معاون وی را به‌عنوان سرپرست منطقه آزاد کیش معرفی کرد.

🔹هنوز مشخص نیست خداحافظی کشاورز از منطقه آزاد کیش، استعفا بوده است یا برکناری.